Srpska (pravoslavna) muška imena na slovo B

Odaberite: A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P R S Š T U V Z Ž

Bojan

Postoji nekoliko različitih tumačenja o porijeklu imena Bojan. Najčešća verzija je ta da ime Bojan dolazi od riječi “boj” (bitka). Druga verzija je da dolazi iz avarskog jezika od bajan – “bogat, imućan” ili “vođa, vladatelj horde”. Prema trećoj teoriji ime Bojan je češkog porijekla. Naime, postoji jedno staro keltsko pleme pod nazivom Boii, koje […]

Borivoje

Borivoje je slavensko muško ime sastavljeno iz dvije riječi: “borba” i “vojnik”. Druge varijante ovog imena su: Bora, Bore, Borivoj, Borjan, Borko i Boro.

Bogoljub

Značenje muškog slavenskog imena Bogoljub dolazi od imenice “Bog” i staroga pridjeva “ljub – mio, drag”. Ovo ime nose većinom Srbi.

Boban

Muško slavensko ime Boban nastalo je od biljke bob. Ovo ime nije tako popularno ali spada među 1000 najčešćih muških imena u Hrvatskoj.

Berislav

Berislav (Berisav, Beriša) je slavensko muško ime. Značenje imena dolazi od imperativa “beri, brati” i riječi “slava”. Ovo ime je relativno popularno među Hrvatima i Srbima.

Blagomir

Blagomir (Blagoje) je staro slavensko ime nastalo od dvije riječi: “blag” i “mir”.

Bane

Bane je muško slavensko ime, izvedeno ili od imena Branko ili od imena Branislav. Na aramejskom jeziku Bane znači: “sin utjehe”. Zanimljivo je da se ovo ime koristi i na Havajima ali naravno nema nikakve dodirne tačke sa slavenskim porijeklom.

Bogdan

Bogdan je muško slavensko ime koje znači: “dar od Boga”. Nose ga Srbi, Hrvati, Rumuni, Ukrajinci, Česi i Poljaci.

Borislav

Ime Borislav je relativno često među Hrvatima i Srbima i sastavljeno je od dvije riječi: “boriti se” i “slava”.

Boris

Boris je jedno poznato i često korišteno ime u raznim zemljama: Hrvatska, Bugarska, Rusija, Srbija, Bosna i Hercegovina, Bjelorusija. Postoji nekoliko teorija o njegovom porijeklu. Najčešća teorija je da dolazi iz bugarskog jezika gdje može imati značenja: “vuk”, “nizak” ili “snježni leopard”. Druga teorija je da je to samo skraćena verzija slavenskog imena Borislav.

Božidar

Božidar (Boško, Boža) je slavensko ime sastavljeno iz dvije riječi “Božji dar”. Ovo ime je prevod grčkog imena Teodor.

Branimir

Branimir je još jedno od starih južnoslavenskih imena, sastavljeno od dvije riječi “brani” i “mir”.

Branislav

Branislav je jedno od starih slavenskih imena i ima značenje: “branitelj slave”.

Branko

Ime Branko ima jednostavno značenje koje dolazi od korjena “braniti”. Ovo je relativno često ime na našim prostorima.

Budimir

Muško ime Budimir ima jednostavno značenje. Nastalo je od dvije riječi: “budi” i “mir”.