Bojan

Bojan

Postoji nekoliko različitih tumačenja o porijeklu imena Bojan. Najčešća verzija je ta da ime Bojan dolazi od riječi “boj” (bitka). Druga verzija je da dolazi iz avarskog jezika od bajan – “bogat, imućan” ili “vođa, vladatelj horde”. Prema trećoj teoriji ime Bojan je češkog porijekla. Naime, postoji jedno staro keltsko pleme pod nazivom Boii, koje se nastanilo negdje na području današnje Češke i tu se i zadržalo. Dakle, Bojan bi mogao biti pripadnik plemena Boii. Na posljetku, neki autori tvrde da bi ovo ime moglo potjecati od vladara Bajana (Bayan I) (562-602), koji je vladao Slavenima u Panoniji.

Comments are closed.