Uzeir

Uzeir

Jedno od rijetkih imena na slovo U. Uzeir je ličnost spominjana u najsvetijoj knjizi Kur’anu, a dobar dio islamskih učenjaka ga smatra jednim od Božjih poslanika. Značenje ovog imena je “onaj koji pomaže” ili “Božja pomoć”. Druga varijanta je Uzejir.

Comments are closed.