Osman

Osman

Osman je bio III halifa i pisar, koji je zapisivao objavu Kur’ana dok je silazila poslaniku Muhammedu a.s. Značenje ovog imena na arapskom jeziku je: “mladunče divlje guske”. U nekim izvorima: “zmija”, “mladunče zmije”. Osman I je uspostavio dinastiju koja je vladala Osmanlijskim carstvom.

Comments are closed.