Nikolina

Nikolina

Nikolina je ženska varijanta imena Nikola koje je grčkog porijekla, nastalo od riječi nichos (pobjeda) i laos (narod), dakle “narodna pobjednica”. Ovo ime je relativno popularno u Hrvatskoj.

Comments are closed.