Lana

Lana

Postoji nekoliko teorija o porijeklu i značenju imena Lana. Moguće je da se radi o varijanti imena Alana što na staronjemačkom jeziku znači “dragocjena”. Na irskom i galskom ima značenje: “maleni kamen”. Na havajskom: “mirna voda”. Lana je na našim prostorima relativno popularno ime, najviše među mlađom populacijom.

Comments are closed.