Idriz

Idriz

Ime Idriz (Idris) nosio je jedan od poslanika Allaha dž.š. Spomenut je u Kur’anu dva puta, kao “čovjek od istine i iskrenosti” i kao “čovjek od strpljenja”. Bog ga je uzdignuo na višu razinu.

Comments are closed.