Fabijan

Fabijan

Ime Fabijan je latinskog porijekla. Dobivali su ga oslobođeni robovi koje su držale rimske porodice klana Fabius. Ime je kasnije dobilo veliku popularnost u Francuskoj, Italiji i Španiji gdje i danas spada među najkorištenija muška imena.

Comments are closed.