Đulaga

Đulaga

Ime Đulaga je nastalo od dvije riječi iz dva jezika. “Đul” (na perzijskom jeziku = ruža) i “aga” (na turskom jeziku = vladar, vojskovođa). U Osmanskom carstvu “aga” je bila titula za vojnog vođu. U slobodnom prijevodu ime Đulaga bi trebalo imati značenje: “vladar ruže” ili “vojnik ruže”.

Comments are closed.