Ante

Ante

Ante (Antun, Anton, Antonije, Anthony, Antonio) je ime latinskog porijekla i ima značenje: “prvi”, “prednji u boju”. Ovo je relativno često ime u Hrvatskoj.

Comments are closed.