Alen

Alen

Smatra se da je Alen varijanta imena Alan koje po staronjemačkom znači: “dragocjen”. Međutim neki smatraju da je ime Alen perzijskog porijekla i onda je značenje: “crven” ili “rumen”.

Comments are closed.