Ahmed

Ahmed

Značenje muškog imena Ahmed na arapskom jeziku je: “mnogo hvaljeni” ili “stalno zahvalan Allahu”. Jedno od imena poslanika Muhammeda a.s. je Ahmed iz čega su ljudi počeli asocirati “mnogo hvaljeni” s ovim imenom jer je Poslanik imao tako visok status u Islamu.

Comments are closed.