Adem

Adem

Adem je prvo ime na svijetu (ime prvog čovjeka i poslanika na Zemlji). Iz hebrejskog je jezika i ima značenje “zemlja”, “zemni prah” jer je Adem a.s. po Kur’anu stvoren od zemlje. Relativno je često ime na našim prostorima.

Comments are closed.