Sumea

Značenje ženskog imena Sumea (Sumeja) je “ptica pjevica”.

Ovo ime je unešeno u kategoriji: Muslimanska (bosanska) ženska imena na slovo S.